lublin.link

Reklama

Najnowsze artykuły:

Rząd przygotowuje nowe przepisy. Urlop rodzicielski i ojcowski będą teraz... Nie tylko mamy mają prawo do urlopów związanych z macierzyństwem. Spora liczba wolnych dni należy się ...

Urlop rodzicielski to uprawnienie rodzicielskie następujące po urlopie macierzyńskim. Nie jest obowiązkowe, można z niego skorzystać, ale nie trzeba. Komu przysługuje? W jakim wymiarze? Jakie warunki ...

Dodatkowym uprawnieniem dla pracowników-rodziców jest urlop rodzicielski. Może z niego skorzystać matka i ojciec dziecka, rodzice adopcyjni, a także inny członek najbliższej rodziny. Urlop ...

Rząd przygotowuje nowe przepisy. Urlop rodzicielski i ojcowski będą teraz... W sierpniu 2022 roku zostanie wdrożona w Polsce dyrektywa unijna work-life balance, która m.in. nada ojcom ...

Urlop rodzicielski w częściach. Wiele pracujących mam decyduje się na korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w całości. Jednak coraz bardziej popularne stają się również wcześniejsze ...

Od stycznia br. urlop rodzicielski wydłuża się, gdy podwładny łączy go z pracą. Jeśli w czasie przedłużenia urlopu nadal pracuje, zyskuje kolejne dni wolne. Ale wymiar wydłużenia ...

Urlop rodzicielski jest zazwyczaj niepłatny. Różni się od urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego, które są związane z narodzinami dziecka i od urlopu adopcyjnego, który przysługuje pracownikowi ...

Każdy z rodziców ma mieć osobno prawo do dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego. Ojciec nie może oddać swojej części matce. Unijną dyrektywę dotyczącą urlopów... Nowe zasady urlopów mają wprowadzić ...

dyrektywa work-life balance) do polskiego porządku prawnego. Jednym z założeń wspomnianej dyrektywy jest wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Dyrektywa nr 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem ...

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego rodzice mają możliwość skorzystania także z urlopu rodzicielskiego. Czy urlop rodzicielski jest płatny? Jak długo trwa? Sprawdź ...

lublin.link | Bitcoin | Bank

Copyright © 2022. All Rights Reserved.