lublin.link

Reklama

Najnowsze artykuły:

Kvarko to wspólny projekt Tech Invest Group (TIG), Startit Fund Sp. z o.o. oraz Venture FIZ z grupy Trigon TFI. Projekt technologii produkcji szczepionek weterynaryjnych LPS skierowanych przeciwko ...

Ważnym wydarzeniem i mającym ewentualny wpływ na realizację strategicznych planów Spółki ma udział w projekcie realizowanym wspólnie ze Startit Fund Sp. z o.o. oraz fundu-szem ...

Według analizy efektywności promocji medialnej Gdańska przez kluby sportowe występujące w sezonie 2017/2018 w najwyższych klasach rozgrywkowych przygotowanej przez firmę Startit Corporate ...

Plus tôt cette semaine, Startit@KBC avait présenté son nouvel emplacement courtraisien. A partir de février, trente jeunes entreprises y seront hébergées et bénéficieront de coaching, formations et ...

L'incubateur Startit @kbc inaugurera le 15 septembre prochain son antenne à Bruxelles, cette fois en collaboration avec BetaGroup. Après Anvers, Louvain, Hasselt et Gand, Bruxelles sera la cinquième ...

lublin.link | Bitcoin | Bank

Copyright © 2022. All Rights Reserved.